Home>Chuyên khoa>Xét nghiệm

Xét nghiệm

Chuyên Khoa Xét Nghiệm là một trong những chuyên khoa chủ lực tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc, Xét nghiệm là một trong những kỹ thuật y học chẩn đoán thuộc khối cận lâm sàng. Khoa xét nghiệm có nhiệm vụ vận hành và sử dụng các trang thiết bị xét nghiệm để hỗ trợ trong việc chẩn đoán và điều trị của khối lâm sàng.

Máy xét nghiệm tự động tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Hình ảnh: Máy xét nghiệm tự động tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Kỹ thuật viên xét nghiệm đang thực hiện thao tác kiểm tra mẫu tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Hình ảnh: Kỹ thuật viên xét nghiệm đang thực hiện thao tác kiểm tra mẫu tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc