Bài viết

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG NAM Á HỘI SỞ

khám sức khỏe ngân hàng nam á

Nam Á Bank, một trong những ngân hàng hiện đại hàng đầu Việt Nam! Để đồng hành với chiến lược phát triển nhảy vọt, cạnh tranh dịch vụ đạt hiệu quả ca...

Đọc tiếp


KHÁM SỨC KHỎE CÔNG TY VINASIL TPHCM

ksk doanh nghiệp tphcm

Khám sức khỏe định kì hằng năm cho nhân viên là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm, chính sách đãi ngộ, đảm bảo sức khỏe ch...

Đọc tiếp


KHÁM SỨC KHỎE ĐI LÀM Ở DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Hiện nay, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều yêu cầu có giấy chứng nhận khám sức khỏe trong hồ sơ tuyển dụng. Đây cũng là tiêu chí để các công ty ...

Đọc tiếp


KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT DOANH NGHIỆP

banner phong kham thien ngoc

Nguồn nhân lực được xem là nguồn tài sản vô giá đối với mỗi Doanh nghiệp, một doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng, và được vận hành hiệu quả ...

Đọc tiếp


Khám Sức Khỏe Doanh Nghiệp Ngân Hàng Nam Á

Sáng nay ngày 26/09/2019, đoàn khám sức khoẻ Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc đã tiến hành khám sức khỏe doanh nghiệp cho các cán bộ - nhân viên ngân hàn...

Đọc tiếp


Khám Sức Khỏe Doanh Nghiệp CTCP Dược Đại Nam

Khám Sức Khỏe CBNV CTCP Dược Đại Nam

 Sáng nay, ngày 18/10/2019, Đội ngũ khám sức khỏe ngoại viện - Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc đã tiến hành khám sức khỏe doanh nghiệp cho các cán bộ - ...

Đọc tiếp