TS.BS. TRẦN BẢO NGHI

Giới thiệu

TS.BS. TRẦN BẢO NGHI là bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu Hóa, Gan Mật hiện đang công tác tại bệnh viện THỐNG NHẤT. TS.BS. TRẦN BẢO NGHI có hơn 23 năm kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh. TS. BS. TRẦN BẢO NGHI đã tham gia chương trình đào tạo nâng cao Viêm gan siêu vi tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới, TP. HCM từ năm 2014 - 2015. TS. BS. Nghi từng là nghiên cứu sinh, chuyên ngành Nội Tiêu Hóa, Đại Học Y Dược Huế, năm 2009. TS. BS Nghi có nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí: Bác sĩ điều trị chính, Phó trưởng khoa - khoa Nội Tiêu Hóa – khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất, TP. HCM, từ năm 1996 – 2017, Bác sĩ điều trị, Khoa Nội Tổng hợp VIP – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn từ năm 2018.

Trình độ

Year Degree Institute
1980 Cử nhân Tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội
1985 Thạc sĩ Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa

Trình độ

Year Department Position Hospital
1980 Lão khoa Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
1990 Lão khoa Bác sĩ Bệnh viện y học cổ truyền

Giới thiệu TS.BS TRẦN BẢO NGHI

TS.BS. TRẦN BẢO NGHI là bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu Hóa, Gan Mật, hiện đang công tác tại bệnh viện THỐNG NHẤT, có hơn 23 năm kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh.

Đào tạo nâng cao:
• Viêm gan siêu vi, Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2014-2015.
• Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Nội Tiêu Hóa, Đại Học Y Dược Huế, Việt Nam, 2009.
Kinh nghiệm:
• Bác sĩ điều trị chính, Phó trưởng khoa – khoa Nội Tiêu Hóa – khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1996 – 2017.
• Bác sĩ điều trị, Khoa Nội Tổng hợp VIP – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh, từ 2018.

 

HOTLINE