THS.BS. THÂN THỊ MINH TRUNG

Giới thiệu

THS.BS THÂN THỊ MINH TRUNG là bác sĩ chuyên khoa 2 hiện đang công tác tại bệnh viện Nhân Dân 115, Chuyên khoa Nôi Thân Kinh - Nội Tổng Hợp. Bác sĩ THÂN THỊ MINH TRUNG có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh.

Trình độ

Year Degree Institute
1980 Cử nhân Tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội
1985 Thạc sĩ Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa

Trình độ

Year Department Position Hospital
1980 Lão khoa Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
1990 Lão khoa Bác sĩ Bệnh viện y học cổ truyền

THS.BS THÂN THỊ MINH TRUNG là bác sĩ chuyên khoa 2 hiện đang công tác tại bệnh viện Nhân Dân 115, Chuyên khoa Nôi Thân Kinh – Nội Tổng Hợp. Bác sĩ THÂN THỊ MINH TRUNG có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh.

 

HOTLINE