Home>Chuyên khoa>Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh là một chuyên khoa ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước. Thông qua các kết quả hình ảnh này, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác.

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh tại Phòng Khám Đa Khoa Thiện Ngọc thực hiện các khảo sát chẩn đoán hình ảnh, phối hợp chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao về an toàn bức xạ, bảo vệ bệnh nhân khi tiến hành các khảo sát và chẩn đoán.

Hệ thống máy X-Quang cao tần tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ng

Hệ thống máy X-Quang cao tần tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Hình ảnh: Hệ thống máy X-Quang cao tần tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Kỹ thuật hướng dẫn bệnh nhân chụp X-Quang tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc Kỹ thuật hướng dẫn bệnh nhân chụp X-Quang tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc

Hình ảnh: Kỹ thuật hướng dẫn bệnh nhân chụp X-Quang tại Phòng Khám Đa Khoa Thiên Ngọc